ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

SR – výsledky trhu-2019

11. 5. 2020

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2019 o 16,5% a činí 12.7 milionu EUR! Za pokračujícím pozitivním vývojem stojí setrvalý rozvoj užití streamingových služeb, které zaznamenaly nárůst 36%.

Více informací naleznete v tiskové zprávě IFPI, která je ke stažení zde:
http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2020/05/TZ-IFPI-V%C3%BDsledky-trhu-2019-Slovensk%C3%A1-republika.pdf

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music