ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Novela AZ – výzva

18. 1. 2019

 

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s. hájící práva výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů se přidává k hlasitému odporu ostatních nositelů práv (autorů, interpretů) vůči senátním pozměňovacím návrhům novely autorského zákona.

Jeden z pozměňovacích návrhů je natolik problematický, že by ve svém důsledku mohl zapříčinit zahlcení soudů, dotkl by se několika tisíců nositelů práv a především je předmětný návrh v rozporu s legislativou Evropské unie. Shodný názor na rozpor předmětného návrhu s právem EU má i Ministerstvo kultury ČR, které své stanovisko předložilo Senátu.

Rádi bychom předešli budoucím problémům a neblahým dopadům takovéhoto návrhu na oblast kulturního a kreativního sektoru jako takového.

Vyzýváme proto poslance Parlamentu České republiky, aby zastavili tuto nesystémovou věc.

 

Dejme prostor kreativitě a tvorbě, ne populismu !

 

Další informace naleznete například na těchto odkazech:

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=175

http://www.sai.cz/2019/01/15/petice-proti-senatnimu-navrhu-na-novelizaci-autorskeho-zakona/ (Petice proti senátnímu návrhu na novelizaci autorského zákona)

http://www.intergram.cz/cs/news/86-dopis-poslancum/ (dopis poslancům od kolektivního správce Intergram)

 

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music