ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

TZ – výsledky trhu v ČR – 2018

5.4.2019

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2018 o 8% a činí 902 mil. Kč! Po dlouhých letech fatálního propadu trhu v důsledku
nelegálního on-line obchodu s hudbou a několikaletém období stagnace zažívá hudební průmysl již druhým rokem růst trhu. Důvodem
tohoto pozitivního vývoje jsou bezesporu streamingové služby, které ve svém segmentu zaznamenaly v roce 2018 růst o 44%. Digitální
prodeje pak jako celek převážily prodeje fyzické a činí 61% z celkových prodejů.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČNS IFPI, která je ke stažení zde:
http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2019/04/TZ-Hudební-trh-2018-ČR.pdf

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music