ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

TZ – výsledky trhu na Slovensku – 2018

5.4.2019

Celkové příjmy hudebního průmyslu vzrostly v roce 2018 o 9% a činí 12.2 milionu EUR! Poměrně výrazný nárůst zaznamenal slovenský trh
již v roce 2017, kdy meziročně narostl o 23% a v absolutní částce prezentoval 11.2 milionu EUR. Důvodem tohoto pozitivního vývoje jsou bezesporu streamingové služby, které zaznamenaly růst 39%. Digitální prodej tak činí již 65% z celkových prodejů koncovým spotřebitelům.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČNS IFPI, která je ke stažení zde: http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2019/04/TZ-Hudební-trh-2018-SR.pdf

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music