ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Limity pro udělování ocenění od 1. 1. 2020

Výbor ČNS IFPI se na jednání dne 24. 3. 2020 usnesl, že s platností od 1. 1. 2020 budou zdvojnásobeny limity pro udělování ocenění zlatý a platinový singl, a to jak pro Českou republiku, tak pro Slovenskou republiku.

Níže jsou uvedeny odkazy ke stažení jak původních limitů, tak limitů nově přijatých.

http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Limity-pro-ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-ocen%C4%9Bn%C3%AD-od-1.-1.-2020.pdf

http://www.ifpicr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Limity-pro-ud%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD-ocen%C4%9Bn%C3%AD-od-1.-1.-2016-do-31.-12.-2019.pdf

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music