ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Aktuální situace

ČNS IFPI pravidelně monitoruje aktuální situaci, jež znatelně dopadá na hudební průmysl jako takový, respektive na jednotlivé výrobce zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů, výkonné umělce, autory, prodejce hudebních nosičů, pořadatele kulturních akcí aj.

Výbor ČNS IFPI debatuje o dopadech aktuální situace na oblast, v níž výrobci zvukových záznamů působí, o možných kompenzacích ze strany státu a podniká kroky, jež by mohly zmírnit situaci, v níž se předmětná část sektoru ocitla.

ČNS IFPI také pravidelně informuje svoji členskou základnu o aktivitách Hospodářské komory ČR, kolektivního správce Intergram a o krocích vlády.

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music